1. Welkom op bladna.nl, het forum van Marokkanen in de wereld. Neem even de tijd om je in te schrijven en kom gezellig met ons praten.
  Dismiss Notice

Vrouwenemancipatie in de islam, het bestaat wel degelijk

Topic in 'Islam & Koran' gestart door Moslima: 24 februari 2016.

 1. Moslima

  Moslima Verslaafde bladnetter

  Lid sinds:
  5 april 2011
  Berichten:
  289
  Likes:
  139
  Feminisme in de islam, het lijkt onverenigbaar, maar het bestaat wel degelijk, zegt Warda El-Kadourri. Het getuigt van een enorme naïviteit om te geloven dat het feminisme zoals het in West-Europa gegroeid is, de enige vorm van succesvolle vrouwenemancipatie kan zijn.

  Denemarken bouwde zijn eerste moskee in 2014 in Kopenhagen. Amper twee jaar later opent eveneens in de hoofdstad de moskee Al Mariam – genoemd naar Maria, de vrouw aan wie een volledig soera (hoofdstuk) in de Koran is gewijd.
  Het initiatief haalde de internationale pers omdat de moskee een gebedsplaats is voor en door vrouwen.

  Om even een beeld te schetsen van onze eigen situatie: België erkende de eerste moskee in 1976 maar de vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursfuncties van moskeeën is nog steeds ondermaats.

  De oprichtster, Sherin Khankan, verklaart dat de behoefte voor een eigen gebedsplaats voortkomt uit een gevoel van ongemak in de “reguliere” moskeeën. Zij ervaart de moskee als een door-mannen-gedomineerde ruimte. Ik denk dat veel moslimvrouwen, inclusief mezelf, dit gevoel herkennen. Met Al Mariam, waar de imams exclusief vrouw zijn en ook het gebed leiden, hoopt ze de patriarchale structuren in moskeeën uit te dagen.

  We kunnen onszelf natuurlijk de vraag stellen of een aparte moskee voor vrouwen de oplossing is om op lange termijn een structurele en gelijkwaardige participatie van vrouwen binnen religieuze instituties te garanderen, maar een reactie zoals de voorzitter van het Deense moskeeënverband dat moskeeën voor mannen ook niet zou kunnen, is natuurlijk absurd. Wanneer je in de machtspositie bent, heb je helemaal geen nood aan een eigen ruimte.

  Volgens Khankan zijn er islamitische bronnen die aangeven dat vrouwen het gebed mogen leiden en dat zij als imams kunnen optreden. Het is kenmerkend voor het reformistisch-georiënteerd religieus feminisme om bronnen opnieuw te lezen vanuit een ander perspectief dan de manier waarop exclusief mannen dat eeuwenlang hebben gedaan.

  Europa zit op dat vlak nog steeds in een ontkenningsfase. Bij het horen van islam en feminisme in één zin ontstaat er een kortsluiting in de hersenen. De begrippen worden beschouwd als elkaar uitsluitend, zelfs omgekeerd evenredig: hoe meer islam, hoe minder vrouwenrechten.

  Het idee van een vrouwenmoskee werd toegejuicht en beschreven als een bewijs dat er zich een nieuwe, (superieure) Europese islam ontwikkelt, die zich in tegenstelling tot anderen, dergelijke innovaties kan permitteren. Dat klopt natuurlijk niet. Het initiatief om imamopleidingen voor vrouwen te organiseren werd enkele jaren geleden voor het eerst door Marokko genomen en vrouwenmoskeeën bestaan al enkele honderden jaren in China.

  Vrouwenemancipatie in de Arabische wereld is al decennia aan een opmars bezig en het zou van een grote naïviteit getuigen als we de essentialistische houding aannemen dat het feminisme zoals het in West-Europa gegroeid is de enige vorm van succesvolle vrouwenemancipatie kan zijn. Feminisme hoeft niet identiek zijn aan het Westers feminisme. Verlichting moet niet identiek zijn aan de Europese Verlichting. Democratisering moet niet identiek zijn aan de onze. Dat laatste hebben we al meermaals proberen te exporteren naar andere landen, voorlopig zonder veel succes.
  In mijn ogen is Khankan een feministe, omdat ze strijdt voor gendergelijkheid, en is Khankan moedig, omdat ze ondanks de sociale druk tegen de norm in durft te gaan. Ik bewonder zulke vrouwen, ongeacht of ik het volledig eens ben met hun denkwijze.

  Ik vind het alleen jammer dat deze begrippen, feminisme en moed, in de media en in de publieke debatten over islam en vrouwen exclusief gereserveerd worden voor niet-hoofddoekdragende vrouwen. Moedig is voor mij eveneens de vrouw die er voor kiest om een hoofddoek te dragen in een maatschappij die haar geloofsovertuiging beschouwt als het symbool van onderdrukking en in een klimaat waarbij islamofobische aanvallen op moslima’s met hijab blijven toenemen.

  De ware islam bestaat niet. Ze is één van de meest heterogene levensbeschouwingen ter wereld. Het verhaal van Khankan bewijst nogmaals hoe divers interpretaties van dezelfde bronnen kunnen zijn.

  We kunnen hier op twee manieren op reageren: of we blijven roepen dat een bepaalde denkwijze of handeling niet overeenkomt met de mythe die de ware islam is, of we erkennen de diversiteit binnen een religie alsook het zelfbeschikkingsrecht waarbij elk individu vrij is om te geloven en te praktiseren op zijn of haar eigen manier. In het eerste geval zouden we aansluiten bij die groepen die wij als radicaal en fundamentalistisch beschouwen; een groep met een obsessie om te homogeniseren. In het tweede geval doen we onze liberale democratie eer aan. Ik heb alvast besloten waar ik voor wil staan.

  Warda El-Kaddouri - Mondiaal Nieuws
   
  Aslama en Sidi Moha vinden dit leuk
 2. Sidi Moha

  Sidi Moha Verslaafde bladnetter

  Lid sinds:
  31 mei 2014
  Berichten:
  90
  Likes:
  84
   
  Harmanus vindt dit leuk
 3. Stijgeren

  Stijgeren Guest

  Beste Sidi Moha
  U zegt:
  "... want Allah leert ons dat de koran is neergedaald als een "Arabische" boodschap (sura Yusuf). Uiteraard, "Arabisch" moet hier opgevat worden als "duidelijk", want de koran is bedoeld voor de gehele mensheid met haar diverse talen."

  Ik ben niet zo een goede Korankenner en schrik dus wel even van deze uitspraak.
  Maar doet u dan ook niet precies datgene waarvoor je argwaan hebt: interpreteren? Arabisch = duidelijk?

  Wat het stuk "feminisme" betreft: er is veel verschil naargelang welke regio in Marokko en afhankelijk van opleiding die vrouwen hebben genoten. Men spreekt in het stuk van vrouwen die bewust kiezen voor de hoofddoek.
  Vraag 1: als je ouders en je omgeving je van je jeugd af dwingen, indoctrineren, dat een hoofddoek moet, hoe kan je dan denken dat hoofddoek dragende vrouwen in staat zijn hem ooit nog af te leggen?
  Vraag 2: hoe komt het bv dat in Beni Mellal zeer veel jonge vrouwen geen hoofddoek dragen terwijl dit het tegenovergestelde is in bv Sous Masdra?
  Vraag 3: hoe komt het dat de "elite"vrouwen, zoals bv aan het Hof, geen hoofddoek dragen en de simpele berbervrouwtjes wel?
  Vraag 4: wie kan rechtvaardigen dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen en zich bedekken tot aan de enkels terwijl de mannen in short en blote borst mogen rondlopen? Mannen zouden niet mogen geilen op vrouwen maar denkt men dat vrouwen niet geilen op lekkere mannen?

  Ach, er is al zoveel over gediscussieerd en niemand zal het ooit (willen) begrijpen.
  Maar telkens als ik lees, zoals in bovenvermeld stuk over het feminisme, dat de vrouwen uit eigen wil een hoofddoek dragen, blijf ik ook stijgeren.
   
  Harmanus en Sidi Moha vinden dit leuk
 4. Sidi Moha

  Sidi Moha Verslaafde bladnetter

  Lid sinds:
  31 mei 2014
  Berichten:
  90
  Likes:
  84
  Beste Stijgeren,

  Interessante opmerking. De koran definieert wat "uitleggen" (tafsier), "interpreteren" (ta’wiel) en "bestuderen" (tadbier) zijn. "Bestuderen" is in dit verband "plannen voordat je conclusies trekt" over een begrip of aaya (koran-vers), dus vergelijk en vergelijk en vergelijk de aayaat, zonder haastig spoed. Aangezien de koran is "helder en duidelijk", is slechts "bestuderen" nodig. Omdat de mens een sociaal en cultureel wezen is, zullen "uitleggen" en "interpreteren" daarom ook verschillend zijn en dus niet aan te raden. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest.

  Zoals u gemerkt heeft, heb ik me afzijdig gehouden wat het hoofddoek betreft. Het is een controversieel vraagstuk dat naar mijn mening niet zulk een heisa verdient (met excuses voor dit waardeoordeel). Ik kan alleen samenvatten wat anderen erover zeggen. De toonaangevende Azhar-universiteit vindt dat het dragen van het hoofddoek een "plicht" (fard) is, en heeft er sterke argumenten voor op basis van de koran, de Hadith-s en andere invloedrijke schriften. Ook hier past men "bestuderen" van de koran toe. Tegenstanders, zoals de zogenoemde Verlichters, zijn er niet in geslaagd om deze plicht te weerleggen, hun argumenten vertonen veel hiaten en zijn zwak gestaafd.
  Het hoofddoek, hijaab, wordt uitgelegd door al-Azhar als een "scheiding" (faasiel) tussen twee zaken, in dit geval "tussen haar-nek-borst van de vrouw en de ogen van de man".

  Aangaande uw vraag 3. Voor Berbervrouwen [,] die werk op het veld moeten verrichten is het hoofddoek een hinder, vooral op warme dagen. Mocht het veld geïsoleerd liggen, dan vormt de afstand de "scheiding", en dus is het hoofddoek overbodig, zou ik kunnen redeneren à la al-Azhar.
  Ad vraag 4: Al-Azhar definieert hijaab als een doek dat het haar, de nek en borst van de vrouw bedekt. Andere manieren van het dragen van het "hoofddoek" is traditie- en streekgebonden, en voldoen dus niet aan deze invloedrijke definitie.

  Uw laatste opmerking dat "... de vrouwen uit eigen wil een hoofddoek dragen" heeft u zelf keurig becommentarieerd met "...niemand zal het ooit (willen) begrijpen". De dochter (19) van mijn zuster vroeg mij of zij een hoofddoek moet dragen, en ik antwoordde dat zij moest doen wat haar het beste leek. Dat mijn antwoord afwijkt van de mening van de gematigde Azhar neem ik op de koop toe.
   
  Harmanus vindt dit leuk
 5. Er zijn in Nederland vrouwen die hier geboren en getogen zijn, ze leven in een niet islamitisch land met heel veel niet islamitische voorbeelden. Deze dames in kwestie zien alles, van billboards met sloggi reclame, tot aan de mode trends gezet door MTV. Echter deze dames kiezen er toch voor om de Hijaab te dragen, ondanks dat ze zien dat er keus is, dus jou vraag dat er geen andere voorbeelden zijn is onjuist.
   
 6. Voorbeeld 1
  ken je de film Casablanca? Mooie film.
  Een Vlaamse punker wordt verliefd op een Marokkaans meisje en vice versa, in Antwerpen. Hij vraagt: "waarom draag je eigenlijk een hoofddoek? Is dat om religieuse redenen?"
  Zij antwoordt: "neen, uit gemakzucht, want anders roepen de Marokkaanse jongens op straat 'Hoer' naar mij.
  Kiezen??

  Voorbeeld 2
  Als de Koning verdienstelijke vrouwen decoreert in Marokko, is er geen enkele vrouw bij met een hoofddoek.
  Dat zijn met name vrijgevochten en intellectuele dames, dames die de kans hebben gekregen zelf na te denken in plaats verplicht te denken wat hun man zegt.
  En Sidi

  Voorbeeld 3
  Vrouwen geboren en getogen in Nederland zoals je zegt, ja inderdaad maar opgesloten in een getto van islamieten, verboden om buiten te komen, verboden om zelf hun man te kiezen, luisteren naar papa en naar broer en naar nonkel of kletsen krijgen.
  Kiezen??

  Voorbeeld 4
  Ik zag onlangs in de Marjane (dat is in Marokko weet je wel) een vrouw in het zwart met alleen twee spleetjes voor de ogen. Ik dacht: wat is nu de voorkant of de achterkant? Pas toen ze met haar wagentje verder reed wist ik het antwoord.
  Ik zag haar geschminkte ogen en naast haar een puber van een man.
  Elke vrouw wil toch mooi zijn.
  Kiezen ??

  Voorbeeld 5
  Toen de Marjane nog alcohol verkocht, hadden de kassiersters geen hoofddoek aan.
  Ik vroeg: is de hoofddoek verboden?
  Ik kreeg een aarzelend antwoord: "Maar beste klant, we kunnen toch geen fles wijn scannen met een hoofddoek op"?
  Met andere woorden: de vrouwen weten zelf niet waarom ze een hoofddoek dragen.
  Kiezen??

  Voorbeeld 6
  Tijdens de ramadan kon je een uur er dag in Marokko alcohol kopen.
  Een kassierster was zo ongelukkig met de fles wijn waarmee ik aankwam. Ik zei: "ik zal ze zelf wel scannen" en deze dame was hiervoor dolgelukkig.
  Weten?? Kiezen??

  Nog voorbeelden nodig??

  ps: de dames in Nederland zien alles maar deze in Marokko zien ook alles hoor, of dacht je dat er geen paraboolantennes en duizenden tv-kanalen of bikini toeristen zijn in Marokko?

  Ps 2. voor Sidi Moha: denk je dat de berbervrouwtjes op het veld werken en de hoofddoek hen hindert?
  Waar ik woon zijn er geen velden en dus ook geen berbervrouwtjes die daar werken. Maar er zijn wel berbervrouwtjes-met-verplichte-hoofddoek.
  Ze zijn wel nooit naar school geweest en analfabeet en als je vraagt wat de imam roept tijdens het gebed weten ze het zelfs niet. Dan kan je hen gemakkelijk een hoofddoek aanpraten natuurlijk.
  Ik heb gisteren nog iemand bezocht die zijn vrouw letterlijk uit de bergen is gaan halen.
  Ze mag nooit maar dan nooit het huis uit alleen.
  Kiezen ??

  Je weet toch waardoor de interpretatie van het gebod op hoofddoek is gekomen?
  Ook in de tijd van de Profeet waren en oorlogen en wanneer de mannen ten strijde trokken maakten de vrouwen hun borsten bloot en terwijl ze - ja, hoe noemt dat zo dat gillen met de tong- wiegleden ze met hun borsten teneinde hun mannen aan te moedigen.
  Dat werd toen op een opgenblik niet meer goed bevonden en er werd gezegd: "jullie moeten uw borsten bedekken met uw hoofddoek".
  Dat is niet hetzelfde als beweren dat de hoofddoek verplicht is ...

  Ik zie meer en meer vrouwen met verplichte zwarte kledij van hoofd tot voeten en dat deed me denken aan een cartoon: "klasfoto" met allemaal vrouwen met zo een kledij. Allemaal dezelfden.
  Met andere woorden: hun identiteit wordt weggeveegd.
  Kiezen ??

  We moeten meer en meer stijgeren met zo een situaties.
   
  Harmanus vindt dit leuk
 7. Sidi Moha

  Sidi Moha Verslaafde bladnetter

  Lid sinds:
  31 mei 2014
  Berichten:
  90
  Likes:
  84
  Het dragen van hijaab is een voorschrift (koran, Hadith en consensus); speculaties hierover schept slechts verwarring. Dat een vrouw zich daar niet aan houdt is natuurlijk een andere zaak. Dat het dragen van hijaab haar kans op werk verkleint is verder haar zaak (de wet is makkelijk te omzeilen door werkgevers). Dat het niet dragen van hijaab de openbare orde kan verstoren is een lastige en subtiele zaak die ook te maken heeft met aspecten als de relatie tussen man en vrouw in het algemeen (huwelijk, rolvoorschriften voor hem en haar, werkomgeving etc.).
  Wat de islamitische leer betreft, alleen God kan beoordelen of het niet dragen van hijaab een ernstige overtreding is. De mens moet zich daarom beperken tot de openbare orde.
   
 8. Welk vers?

  Welk vers? Guest

  - Welk vers in de Koran zegt dat het verplicht is?
  - U slaat de nagel op de kop: het wordt bepaald door de relatie tussen man en vrouw waarbij de laatste doorgaans geen zeg heeft (en dan is het geen relatie) en door de gemeenschap (van mannen) die dan oordeelt dat zij bij het niet dragen de openbare orde (van de mannen) verstoort.
  (ik reed gisteren toevallig achter een vrouw die op een scooter reed in een licht gekleurde spannende pantalon. De jongens die haar voorbijstaken vielen met hun motorfiets bijna achterover: deze vrouw had inderdaad hun openbare orde (ver) (ge)stoord...).

  Ik ben erg ontgoocheld in uw opmerkingen Sidi Moha. Ik had van u, die hier al vele maatschappelijk-kritische verhalen heeft geschreven, een bredere blik verwacht.
  Maar het zij dan zo.

  Overigens wens ik u een goede Ramadan toe.
   
Laden...
Focus Forum Datum
Ster heeft een atmosfeer die bijna alleen uit zuurstof bestaat Van alles en nog wat 3 april 2016

Deel deze pagina